Kontakt

Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie powinna zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie, ul. Jacka Malczewskiego 15 (pokój nr 6) lub do Urzędu Miejskiego w Zakliczynie (pokój nr 8) i wypełnić kartę zgłoszenia do projektu.

Więcej informacji dostępnych jest:

  • koordynator projektu – pani Anna Piotrowska, tel.: 14 665 22 75, wew. 18
  • kierownik projektu – pan Janusz Krzyżak, tel.: 14 632 64 70
  • e-mail: senior(at)zakliczyn.pl
  • www: senior.zakliczyn.pl