O projekcie

“Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie” to nowatorski projekt, który realizowany jest w Zakliczynie w terminie od 01.10.2019 r. do 31.12.2020 r. w ramach konkursu „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”, organizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Realizatorem projektu jest Gmina Zakliczyn w partnerstwie z Samarytańską Federacją Organizacji Pozarządowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Łączna wartość projektu wynosi 601 860,00 zł netto, w tym dotacja Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w wysokości 541 674,00 zł netto.

Głównymi obszarami tematycznymi w ramach projektu będą propozycje w zakresie polityki senioralnej oraz innowacyjne rozwiązania na rzecz wsparcia partycypacji społecznej, jako elementu niezbędnego dla inteligentnego miasta współtworzonego przez mieszkańców.

Działania w ramach projektu skierowane będą przede wszystkim do kobiet w wieku 60+ oraz mężczyzn 65+ zamieszkujących teren miasta Zakliczyn, którzy ze względy na zły stan zdrowia, samotność czy niesamodzielność wymagają wsparcia w funkcjonowaniu w warunkach domowych i pomocy w integracji społecznej.