Działania projektowe

Głównymi obszarami tematycznymi w ramach projektu będą działania w zakresie polityki senioralnej oraz innowacyjne rozwiązania na rzecz wsparcia partycypacji społecznej, jako elementu niezbędnego dla inteligentnego miasta współtworzonego przez mieszkańców. Działania w ramach projektu skierowane są do seniorów – kobiet
w wieku 60+ oraz mężczyzn w wieku 65+ będących mieszkańcami miasta Zakliczyn, którzy ze względy na zły stan zdrowia, samotność, niepełnosprawność czy niesamodzielność wymagają wsparcia w funkcjonowaniu w warunkach domowych i pomocy w integracji społecznej.

W ramach projektu planuje się:

 • uruchomienie usługi teleopieki, dzięki której 80 seniorów otrzyma opaskę SOS
  i w razie zagrożenia zdrowia/życia bezpośrednio połączy się z Centrum Opieki działającym przez całą dobę i wszystkie dni tygodnia. Centrum Opieki przy udziale Teleasystentów po otrzymaniu sygnału skontaktuje się z członkiem rodziny podopiecznego, a w razie potrzeby ze służbami ratunkowymi. Co więcej, to innowacyjne rozwiązanie ułatwi również bieżące funkcjonowanie mieszkańców poprzez informowanie ich o ważnych kwestiach dotyczących zdrowia
  (np. umawianie wizyt do lekarza, sprawdzanie dostępności leków w aptece), informowanie o różnych usługach (np. technicznych, prawnych), wydarzeniach kulturalnych, przypominanie o konieczności zażycia leków, ostrzeganie
  o zagrożeniach czy wspieranie seniorów w ich codziennym życiu. W ramach działania, zaangażowani zostaną również Asystenci, którzy stworzą indywidualne plany opieki i wsparcia mieszkańców, a następnie cyklicznie odwiedzać będą ich w domach,
 • zakup i udostępnienie seniorom 5 rowerów elektrycznych,
 • zakup laptopów i przyłączenie 60 seniorów do internetu w ich własnych gospodarstwach domowych,
 • przeprowadzenie szkoleń dla 60 seniorów z zakresu m.in. obsługi komputera/smartfonu, zakładania Profilu Zaufanego, Internetowego Konta Zdrowotnego czy e-recepty,
 • wdrożenie usługi Złotej Rączki polegającej na umożliwieniu uczestnikom projektu skorzystania z fachowej, bezpłatnej pomocy technicznej przy drobnych, domowych naprawach (np. przepalona żarówka, cieknący kran). Dla mieszkańców zostanie udostępniona infolinia, na której będą mogli zgłaszać swoje zapotrzebowania na ww. prace.