Planowane efekty

Do najważniejszych efektów projektu należy zaliczyć:

  • poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego i jakości życia osób starszych w miejscu zamieszkania
  • wypromowanie alternatywnych rozwiązań w zakresie opieki nad seniorami lub osobami niepełnosprawnymi
  • wzrost świadomości mieszkańców miasta z korzyści płynących z teleopieki
  • zainicjowanie działań wpływających na wzrost  wiedzy i umiejętności cyfrowych osób starszych i niepełnosprawnych
  • zmniejszenie liczby osób wykluczonych społecznie i cyfrowo, poprawa jakości życia i usamodzielnienie się  w korzystaniu z e-usług
  • poprawa poziomu mobilności lokalnej osób starszych i niepełnosprawnych
  • wzrost w społeczeństwie zainteresowania dotyczącego nowoczesnych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań technicznych (elektromobilność)
  • zainicjowanie procesu reintegracji społecznej osób starszych i niepełnosprawnych, wzrost liczby osób włączających się w życie społeczne
  • wykorzystanie doświadczeń wnioskodawcy we wdrażaniu teleopieki i elektromobilności na  poziomie lokalnym, nabycie nowych umiejętności, kontaktów i doświadczeń, wzmocnienie jakości zarządzania miastem