Wizyta studyjna w Poznaniu

W dniach 18-20.11.2019 r. przedstawiciele Miasta Zakliczyn udali się na dwudniową wizytę studyjną do Poznania, gdzie mieli okazję spotkać się z przedstawicielami organizacji pozarządowych realizujących projekty skierowane do seniorów (teleopieka, złota rączka, taksówka dla seniora czy usługi asystenckie).

Nawiązane kontakty, nabyta wiedza oraz zdobyte doświadczenie z pewnością przyczynią się do realizacji projektu „Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie” na najwyższym, możliwym poziomie, a także stanowić będą inspirację do realizacji kolejnych projektów w Zakliczynie.

W wizycie studyjnej uczestniczyli:

-Dawid Chrobak – Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn
-Janusz Krzyżak – Sekretarz Gminy Zakliczyn, kierownik projektu
-Anna Piotrowska – inspektor w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakliczynie, koordynator projektu.