Infolinia dla Seniorów

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik uruchomił specjalną infolinię dla Seniorów – z myślą o tych, którzy potrzebują pomocy w tych trudnych chwilach. Dzwoniąc na infolinię, osoby starsze mogą uzyskać rzetelne informacje, zalecenia i wskazówki, jak odnaleźć się w obecnej sytuacji.

NUMER TELEFONU 12 392 11 10 DZIAŁA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8.00–17.00.

Jednocześnie informujemy, iż należy skontaktować się z placówką GOPS w Zakliczynie, gdy pojawi się:
1.  kwestia dotycząca udzielania pomocy osobom starszym należąca do zadań realizowanych przez gminne ośrodki pomocy społecznej
2.  lub inne sprawy, które należą do zadań gmin.

Osoby starsze potrzebujące pomocy prosimy o kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zakliczynie, tel. 14 665 22 75, 14 666 42 75, 14 665 22 63 (w dni robocze w godzinach pracy ośrodka od 7.30 do 15.30). W dni wolne od pracy i po godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie telefon kontaktowy pracownika dyżurującego: 796 282 199.

Przypominamy, że osoby starsze powinny pozostawać w domu i ograniczyć do niezbędnego minimum wizyty w miejscach szczególnie uczęszczanych tj. sklepach i aptekach.