Zalecenia dla Seniorów

Przypominamy, że osoby starsze powinny pozostawać w domu i ograniczyć do niezbędnego minimum wizyty w miejscach szczególnie uczęszczanych, tj. sklepach i aptekach. Osoby starsze potrzebujące pomocy prosimy o kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zakliczynie, tel. 14 665 22 75, 14 665 22 63 (w dni robocze w godzinach pracy ośrodka od 7.30 do 15.30). W dni wolne od pracy i po godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie telefon kontaktowy pracownik dyżurującego: 796 282 199.

Należy pamiętać o podstawowych zasadach higieny: częstym myciu rąk wodą               z mydłem, a jeśli to możliwe należy dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Należy unikać dotykania oczu, nosa i ust oraz regularnie myć klamki, włączniki światła, biurka itp. Należy zachowywać bezpieczną ok. 1,5 m odległość od innych osób oraz pamiętać o zasadach ochrony podczas kaszlu i kichania. Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

W przypadku objawów choroby lub kontaktu z osobą zakażoną należy pilnie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną w Tarnowie, tel. 14 621 70 97 lub 602 430 042.