60 pulsoksymetrów dla uczestników projektu

Gmina Zakliczyn w ramach oszczędności w realizacji projektu „Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie” zakupiła 60 pulsoksymetrów medycznych dla uczestników projektu.

Pulsoksymetr to urządzenie mierzące poziom natlenowania krwi (saturacji) i poziom tętna, które jest standardem w opiece nad pacjentem w szpitalach czy karetkach. Ze względu na prosty mechanizm działania oraz szybki odczyt ten sprzęt medyczny może być wykorzystywany również w warunkach domowych.

Pulsoksymetry zostaną użyczone dla uczestników projektu „Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie”. Pierwszeństwo w zakresie użyczenia urządzenia przysługuje osobom, które uczestniczą w usługach teleopieki, realizowanych w ramach projektu i spełniają poniższe wymagania:

  1. zamieszkanie, rozumiane jako miejsce stałego pobytu, na terenie miasta Zakliczyn,
  2. ukończony wiek: w przypadku kobiet 60 lat, w przypadku mężczyzn 65 lat,
  3. spełnienie co najmniej jednego z kryteriów:
  1. samotność,
  2. niepełnosprawność,
  3. niesamodzielność,
  4. zły stan zdrowia.

W działaniu dotyczącym użyczenia urządzenia może uczestniczyć nie więcej niż jedna osoba z jednego gospodarstwa domowego, spełniająca wymagania, o których mowa powyżej.

Szczegóły można uzyskać pod nr telefonu 14 6326470 (Urząd Miejski w Zakliczynie).

Regulamin użyczenia pulsoksymetrów medycznych – do pobrania