Bezpłatne szkolenia komputerowe

Gmina Zakliczyn ogłasza rekrutację uczestników bezpłatnych szkoleń komputerowych w ramach projektu pn. “Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Szkolenia skierowane są do seniorów: kobiet w wieku 60+ oraz mężczyzn w wieku 65+ będących mieszkańcami miasta Zakliczyn, którzy ze względy na zły stan zdrowia, samotność, niepełnosprawność czy niesamodzielność wymagają wsparcia w funkcjonowaniu w warunkach domowych i pomocy w integracji społecznej. Liczba uczestników szkoleń komputerowych wynosi 60 osób. O zakwalifikowaniu do szkoleń komputerowych decydować będzie kolejność zgłoszeń, z tym warunkiem, że pierwszeństwo w zakwalifikowaniu się do udziału mają seniorzy, którzy korzystają z usługi Teleopieki w ramach projektu pn. “Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie”.

Szkolenia komputerowe przeprowadzone będą w Zakliczynie na przełomie czerwca i lipca 2020 r. w wymiarze 6 godzin (2 dni po 3 godziny), w grupach 5-osobowych. Tematyka szkoleń obejmuje m.in. podstawowe umiejętności obsługi komputera/smartfonu, zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, zakładania Profilu Zaufanego, Internetowego Konta Zdrowotnego czy e-recepty. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma dodatkowo w formie użyczenia laptop wraz z mobilnym Internetem z możliwością bezpłatnego korzystania do dnia 31.12.2020 r.

Termin składania kart zgłoszenia przez zainteresowane osoby upływa w dniu 15 czerwca 2020 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa beneficjentów w szkoleniach komputerowych, karta zgłoszenia oraz dodatkowe informacje dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakliczynie, ul. Malczewskiego 15 (pokój 6), pod numerem telefonu 14 66 52 275, wew. 18 lub adresem e-mail: senior@zakliczyn.pl

Dokumenty:
1. Karta zgłoszeń do działań komputerowych

https://senior.zakliczyn.pl/wp-content/uploads/Karta-zgłoszenia-do-działań-komputerowych.pdf

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

https://senior.zakliczyn.pl/wp-content/uploads/Zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_laptopy.pdf

3. Regulamin rekrutacji i udziału w szkoleniach komputerowych

https://senior.zakliczyn.pl/wp-content/uploads/Regulamin-rekrutacji-i-udziału-w-szkoleniach-komputerowych-wraz-z-użyczeniem-laptopa-i-dostępu-do-Internetu-w-projekcie-pn.-„Aktywni-seniorzy-w-cyfrowym-Zakliczynie”.pdf