Wizyta studyjna w Świdnicy

W dniach 01.07.2020 – 03.07.2020 odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli Urzędu Miasta Zakliczyn w Świdnicy w ramach projektu pn. „Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie” realizowanym w ramach programu „Human Smart Cities. Inteligentne miasto współtworzone przez mieszkańców” organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju.

Podczas wizyty, nasi przedstawiciele mieli możliwość nawiązania nowych kontaktów, wymiany poglądów, dobrych praktyk oraz realizacji działań pod kątem osób starszych.

Na spotkaniach, które odbywały się, m.in. w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz w Dziennym Domu Senior-Wigor, przedstawione zostały działania podejmowane w Gminie Świdnica w obszarze polityki senioralnej przez przedstawicieli Urzędu Miasta Świdnica: Pana Macieja Rataja – Sekretarza Miasta, Panią Annę Skrzypacz – Dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego, Izabelę Siekierzyńską – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych, Violettę Kalin – Dyrektor MOPS Świdnica oraz Panią Barbarę Juszczyk – Galas – Kierownik Dziennego Domu Senior-Wigor.

Nie zabrakło również seniorów z Miasta Świdnica na czele z Prezesem Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Panem Wiesławem Łabęckim, którzy opowiedzieli o aktywnym spędzaniu czasu i udziale w różnorodnych działaniach oferowanych seniorom.

Wyjazd stanowił doskonałą okazję do nawiązania nowych relacji, które miejmy nadzieję zaowocują w przyszłości realizacją atrakcyjnych i innowacyjnych projektów na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Zakliczyn.