Trwa proces opracowania Strategii Rozwoju Gminy Zakliczyn na lata 2021-2030

Urząd Miejski w Zakliczynie rozpoczął działania związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Zakliczyn na lata 2021-2030. Opracowanie dokumentu strategicznego realizowane jest jako jedno z działań projektu pn. „Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Moderatorem całego procesu jest FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa. Prace polegają na kompleksowej diagnozie społeczno-gospodarczej, której elementem jest m.in. reprezentatywne badanie opinii mieszkańców naszej gminy, a także na identyfikacji celów i zadań, mających zapewnić długofalowy rozwój oraz realizację aspiracji naszej wspólnoty lokalnej. Zadania zapisane w strategii zostaną powiązane z wyznaczonymi celami zawartymi w dokumentach operacyjnych szczebla krajowego i regionalnego – dzięki temu zwiększone zostaną szanse gminy na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na istotne dla jej rozwoju przedsięwzięcia.

Dla efektywnej realizacji tego przedsięwzięcia został powołany zespół roboczy pod nazwą Konwentu Strategicznego, do którego zaproszeni zostali przedstawiciele środowisk lokalnych naszej gminy. Zadaniem Konwentu jest wypracowanie założeń Strategii Rozwoju Gminy Zakliczyn na lata 2021-2030. W miesiącach październik – grudzień 2020 roku zostaną zorganizowane warsztaty strategiczne. Podczas tych spotkań roboczych wspólnie zidentyfikowane zostaną potrzeby, problemy i oczekiwania, a także potencjały rozwojowe gminy Zakliczyn oraz cele i zadania do realizacji. Ostateczna wersja strategii, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, opracowana zostanie do końca marca 2021 roku.

Pierwsze spotkanie Konwentu Strategicznego odbyło się w dniu 6 października 2020w Sali Spytka Jordana w Ratuszu w Zakliczynie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do  aktywnego udziału i współpracy w ramach opracowania Strategii Rozwoju Gminy Zakliczyn na lata 2021-2030.