Szkolenia dla uczestników projektu

W okresie od 04 lipca do 08 sierpnia b.r. w ramach projektu „Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, odbywały się bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów z miasta Zakliczyn. Tematyka szkoleń obejmowała m.in. podstawowe umiejętności obsługi komputera/smartfonu, zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, zakładania Profilu Zaufanego, Internetowego Konta Zdrowotnego czy e-recepty.

Zajęcia cieszyły się sporym zainteresowaniem wśród seniorów. Umożliwiły im zdobycie niezbędnych umiejętności cyfrowych do poruszania się w wirtualnym świecie.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymał w formie użyczenia laptop wraz z mobilnym Internetem oraz dyplom potwierdzający uczestnictwo w zajęciach.