Badanie warunków życia i jakości usług publicznych w Gminie Zakliczyn

Szanowni Mieszkańcy Gminy Zakliczyn

Gmina Zakliczyn, jako jedna z pierwszych w województwie małopolskim, realizuje badanie warunków życia i jakości usług publicznych wśród swoich mieszkańców. Badanie zostanie przeprowadzone przy wykorzystaniu autorskiej metodologii wypracowanej przez dr. Cezarego Trutkowskiego (Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej) we współpracy ze Związkiem Miast Polskich. Jego celem jest poznanie ocen i opinii mieszkańców dotyczących działania władz samorządowych, jakości oferowanych usług publicznych oraz potrzeb mieszkańców i stopnia ich zaspokojenia, a także identyfikacja i określenie znaczenia różnych czynników warunkujących zrównoważony rozwój lokalny. Badanie jest reprezentatywne na poziomie całej gminy. Jego wyniki zostaną wykorzystane zarówno w długofalowym, jak i bieżącym zarządzaniu rozwojem gminy, w tym do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Zakliczyn na lata 2021-2030.

Za realizację badania odpowiedzialny jest FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa. Ankieta jest całkowicie anonimowa – Państwa odpowiedzi na pytania objęte są tajemnicą.

Ankieterzy – posiadający imienny identyfikator – w miesiącu sierpniu bieżącego roku będą roznosili i zbierali ankiety we wszystkich miejscowościach gminy Zakliczyn. Prosimy o ich przyjęcie, wypełnienie i zwrócenie ankiet, zgodnie z instrukcją ankieterów.

Burmistrz Miasta i Gminy

Dawid Chrobak

https://www.zakliczyn.pl/aktualnosci/badanie-warunkow-zycia-i-jakosci-uslug-publicznych-w-gminie-zakliczyn/