Wizyta studyjna w Świdnicy

W dniach 01.07.2020 – 03.07.2020 odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli Urzędu Miasta Zakliczyn w Świdnicy w ramach projektu pn. „Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie” realizowanym w ramach programu „Human Smart Cities. Inteligentne miasto współtworzone przez mieszkańców” organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju.

Podczas wizyty, nasi przedstawiciele mieli możliwość nawiązania nowych kontaktów, wymiany poglądów, dobrych praktyk oraz realizacji działań pod kątem osób starszych.

Na spotkaniach, które odbywały się, m.in. w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz w Dziennym Domu Senior-Wigor, przedstawione zostały działania podejmowane w Gminie Świdnica w obszarze polityki senioralnej przez przedstawicieli Urzędu Miasta Świdnica: Pana Macieja Rataja – Sekretarza Miasta, Panią Annę Skrzypacz – Dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego, Izabelę Siekierzyńską – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych, Violettę Kalin – Dyrektor MOPS Świdnica oraz Panią Barbarę Juszczyk – Galas – Kierownik Dziennego Domu Senior-Wigor.

Nie zabrakło również seniorów z Miasta Świdnica na czele z Prezesem Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Panem Wiesławem Łabęckim, którzy opowiedzieli o aktywnym spędzaniu czasu i udziale w różnorodnych działaniach oferowanych seniorom.

Wyjazd stanowił doskonałą okazję do nawiązania nowych relacji, które miejmy nadzieję zaowocują w przyszłości realizacją atrakcyjnych i innowacyjnych projektów na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Zakliczyn.

Bezpłatne szkolenia komputerowe

Gmina Zakliczyn ogłasza rekrutację uczestników bezpłatnych szkoleń komputerowych w ramach projektu pn. “Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Szkolenia skierowane są do seniorów: kobiet w wieku 60+ oraz mężczyzn w wieku 65+ będących mieszkańcami miasta Zakliczyn, którzy ze względy na zły stan zdrowia, samotność, niepełnosprawność czy niesamodzielność wymagają wsparcia w funkcjonowaniu w warunkach domowych i pomocy w integracji społecznej. Liczba uczestników szkoleń komputerowych wynosi 60 osób. O zakwalifikowaniu do szkoleń komputerowych decydować będzie kolejność zgłoszeń, z tym warunkiem, że pierwszeństwo w zakwalifikowaniu się do udziału mają seniorzy, którzy korzystają z usługi Teleopieki w ramach projektu pn. “Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie”.

Szkolenia komputerowe przeprowadzone będą w Zakliczynie na przełomie czerwca i lipca 2020 r. w wymiarze 6 godzin (2 dni po 3 godziny), w grupach 5-osobowych. Tematyka szkoleń obejmuje m.in. podstawowe umiejętności obsługi komputera/smartfonu, zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, zakładania Profilu Zaufanego, Internetowego Konta Zdrowotnego czy e-recepty. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma dodatkowo w formie użyczenia laptop wraz z mobilnym Internetem z możliwością bezpłatnego korzystania do dnia 31.12.2020 r.

Termin składania kart zgłoszenia przez zainteresowane osoby upływa w dniu 15 czerwca 2020 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa beneficjentów w szkoleniach komputerowych, karta zgłoszenia oraz dodatkowe informacje dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakliczynie, ul. Malczewskiego 15 (pokój 6), pod numerem telefonu 14 66 52 275, wew. 18 lub adresem e-mail: senior@zakliczyn.pl

Dokumenty:
1. Karta zgłoszeń do działań komputerowych

https://senior.zakliczyn.pl/wp-content/uploads/Karta-zgłoszenia-do-działań-komputerowych.pdf

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

https://senior.zakliczyn.pl/wp-content/uploads/Zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_laptopy.pdf

3. Regulamin rekrutacji i udziału w szkoleniach komputerowych

https://senior.zakliczyn.pl/wp-content/uploads/Regulamin-rekrutacji-i-udziału-w-szkoleniach-komputerowych-wraz-z-użyczeniem-laptopa-i-dostępu-do-Internetu-w-projekcie-pn.-„Aktywni-seniorzy-w-cyfrowym-Zakliczynie”.pdf

Otwarcie wypożyczalni rowerów elektrycznych

Od 12.05.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. mieszkańcy Zakliczyna (kobiety powyżej 60 roku życia, a mężczyźni 65) mają możliwość korzystania z bezpłatnej wypożyczalni rowerów elektrycznych, która została uruchomiona w ramach projektu „Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie”.

Wypożyczalnia zlokalizowana jest w „Centrum aktywizacji i opieki seniorów w Gminie Zakliczyn”, pod adresem Kończyska 85, 32-840 Zakliczyn. Do dyspozycji znajduje się 5 typów rowerów, które można wypożyczać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-15:00.

Rezerwacji roweru można dokonać osobiście, telefonicznie pod numerem telefonu 14 6552095 lub mailem na adres: senior@zakliczyn.pl. Szczegółowe informacje dotyczące warunków wypożyczenia, zamieszczone są na stronie internetowej www.senior.zakliczyn.pl w zakładce Regulamin.

Infolinia dla seniorów – zmiana godzin funkcjonowania

Informujemy o zmianie godzin funkcjonowania infolinii dla Seniorów, uruchomionej przez wojewodę małopolskiego Piotra Ćwika. Dzwoniąc na infolinię, mogą Państwo uzyskać rzetelne informacje, zalecenia i wskazówki, jak odnaleźć się w obecnej sytuacji.

Numer telefonu 12 392 11 10 działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30.

Bezpłatne maseczki dla seniorów z Gminy Zakliczyn

Od 16 kwietnia 2020 r. (czwartek) w całej Polsce obowiązuje nakaz zasłaniania ust 
i nosa w przestrzeni publicznej. Można zrobić to za pomocą jednorazowej lub wielorazowej maseczki ochronnej, szala lub chusteczki. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców, uprzejmie informujemy, iż Urząd Miejski
w Zakliczynie od środy (15.04) udostępnia osobom powyżej 60. roku życia. bezpłatnie maseczki wielokrotnego użytku. Maseczki dla seniorów można otrzymać nieodpłatnie
w budynku Urzędu Miejskiego z Zakliczynie ul. Rynek 32 oraz w sklepach spożywczych w Zakliczynie i w poszczególnych miejscowościach z terenu Gminy Zakliczyn tj.
w Gwoźdźcu (Cichy Kącik), Charzewicach (ABC), Faliszewicach (ABC), Stróżach (Walidmax), Paleśnicy (SPAR i ABC), Filipowicach (Malinka), Wróblowicach (Malinka), Dzierżaninach. W dniu jutrzejszym maseczki zostaną dostarczone do kolejnych sklepów na terenie Gminy Zakliczyn.

Maseczki szyte są m.in. przez pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Dzierżaninach i Samorządowego Żłobka w Zakliczynie, Siostry Bernardynki
z Kończysk, Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Zakliczyn, LGD Dunajec Biała oraz wiele osób, które bezinteresownie zaangażowały się w akcję. Koordynatorem działań jest Pani Kinga Świderska.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom i instytucjom za ten piękny gest solidarności i świadectwo współdziałania w słusznej sprawie.

Zapasy maseczek będą na bieżąco uzupełniane tak, aby każdy senior mógł skorzystać z naszej akcji. Maseczkę można używać wielokrotnie, po każdym użyciu piorąc ją
w temperaturze powyżej 60 stopni Celsjusza oraz sterylizując żelazkiem. Dodać należy, iż używanie maseczek nie daje pełnej ochrony przed koronawirusem i nie zwalnia
z konieczności zachowania wszystkich innych metod ochrony. Należy jednak pamiętać, że najlepszą ochroną przed zakażeniem jest pozostawanie w domu.

Infolinia dla Seniorów

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik uruchomił specjalną infolinię dla Seniorów – z myślą o tych, którzy potrzebują pomocy w tych trudnych chwilach. Dzwoniąc na infolinię, osoby starsze mogą uzyskać rzetelne informacje, zalecenia i wskazówki, jak odnaleźć się w obecnej sytuacji.

NUMER TELEFONU 12 392 11 10 DZIAŁA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8.00–17.00.

Jednocześnie informujemy, iż należy skontaktować się z placówką GOPS w Zakliczynie, gdy pojawi się:
1.  kwestia dotycząca udzielania pomocy osobom starszym należąca do zadań realizowanych przez gminne ośrodki pomocy społecznej
2.  lub inne sprawy, które należą do zadań gmin.

Osoby starsze potrzebujące pomocy prosimy o kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zakliczynie, tel. 14 665 22 75, 14 666 42 75, 14 665 22 63 (w dni robocze w godzinach pracy ośrodka od 7.30 do 15.30). W dni wolne od pracy i po godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie telefon kontaktowy pracownika dyżurującego: 796 282 199.

Przypominamy, że osoby starsze powinny pozostawać w domu i ograniczyć do niezbędnego minimum wizyty w miejscach szczególnie uczęszczanych tj. sklepach i aptekach.

Z przychodni NZOZ „Centrum zdrowia” w Zakliczynie

W związku z pojawieniem się w Polsce przypadków zarażenia się koronawirusem pacjenci z objawami gorączki, kaszlu i duszności przebywający w rejonie występowania SARS-CoV-2 lub w towarzystwie osób potencjalnie zagrożonych nie powinni zgłaszać się do placówki medycznej. W przypadku innych chorób w celu minimalizacji kontaktów osób zdrowych z chorymi zostają wprowadzone porady lekarskie telefoniczne. Pacjentowi, również bez cech infekcji, zgłaszającemu chęć wizyty u lekarza będzie proponowane udzielanie porady telefonicznej. Tylko w sytuacjach gdy jest to niezbędne pacjent będzie umówiony na konsultację w przychodni.

Lekarz udzielający porad telefonicznych na podstawie wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia pacjenta ma możliwość wystawienia skierowania, e-recepty czy też zwolnienia lekarskiego. 

Pacjenci wyrażający chęć skorzystania z porady telefonicznej mogą dzwonić na numer rejestracji 14 6653427 oraz 14 6652627.

W celu uzyskania recepty na leki stałe prosimy o kontakt telefoniczny ze swoją pielęgniarką lub położną środowiskowo-rodzinną.

Kod dostępowy do recept umożliwiający ich realizację pacjent otrzyma telefonicznie.

Kostrzewa Danuta – 722 115 112

Jaszczur Cecylia – 722 130 022

Zielińska Renata – 722 115 111

Pajor Anna – 722 100 304

Żychowska Danuta – 722 088 111

lub pod dodatkowymi numerami (możliwość porady lekarskiej):

730 791 200
730 839 200
720 801 811

Informacja dotycząca badań analitycznych:

Punkt poboru krwi do badań będzie czynny DO ODWOŁANIA wyłącznie:

wtorek 7:30 do 9:00

czwartek 7:30 do 9:00

Zalecenia dla Seniorów

Przypominamy, że osoby starsze powinny pozostawać w domu i ograniczyć do niezbędnego minimum wizyty w miejscach szczególnie uczęszczanych, tj. sklepach i aptekach. Osoby starsze potrzebujące pomocy prosimy o kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zakliczynie, tel. 14 665 22 75, 14 665 22 63 (w dni robocze w godzinach pracy ośrodka od 7.30 do 15.30). W dni wolne od pracy i po godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie telefon kontaktowy pracownik dyżurującego: 796 282 199.

Należy pamiętać o podstawowych zasadach higieny: częstym myciu rąk wodą               z mydłem, a jeśli to możliwe należy dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Należy unikać dotykania oczu, nosa i ust oraz regularnie myć klamki, włączniki światła, biurka itp. Należy zachowywać bezpieczną ok. 1,5 m odległość od innych osób oraz pamiętać o zasadach ochrony podczas kaszlu i kichania. Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

W przypadku objawów choroby lub kontaktu z osobą zakażoną należy pilnie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną w Tarnowie, tel. 14 621 70 97 lub 602 430 042.

Rozpoczęcie świadczenia usługi teleopieki oraz Złotej Rączki

Od stycznia 2020 rozpoczęto świadczenie usługi teleopieki w projekcie „Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie”. Do dnia dzisiejszego usługą zostało objętych 80 osób. Aktualnie mieszkańcy Zakliczyna- kobiety w wieku 60+ i mężczyźni 65+ mają możliwość skorzystania z działania pn. Złota Rączka dla seniora, w ramach której mogą skorzystać z bezpłatnej, fachowej pomocy technicznej (np. wymiana żarówki, naprawa cieknącego kranu). Szczegółowe informacje dotyczące usługi dostępne są na stronie www.senior.zakliczyn.pl w zakładce Regulamin.

Wizyta studyjna w Poznaniu

W dniach 18-20.11.2019 r. przedstawiciele Miasta Zakliczyn udali się na dwudniową wizytę studyjną do Poznania, gdzie mieli okazję spotkać się z przedstawicielami organizacji pozarządowych realizujących projekty skierowane do seniorów (teleopieka, złota rączka, taksówka dla seniora czy usługi asystenckie).

Nawiązane kontakty, nabyta wiedza oraz zdobyte doświadczenie z pewnością przyczynią się do realizacji projektu „Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie” na najwyższym, możliwym poziomie, a także stanowić będą inspirację do realizacji kolejnych projektów w Zakliczynie.

W wizycie studyjnej uczestniczyli:

-Dawid Chrobak – Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn
-Janusz Krzyżak – Sekretarz Gminy Zakliczyn, kierownik projektu
-Anna Piotrowska – inspektor w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakliczynie, koordynator projektu.